1. posch. č.d. 115
Krivá 18
040 11 Košice
O2 - 0944 399 009
TC - 0903 865 313
OR - 0907 959 526
kolesarova@ssdfs.sk

BUSINESS ÚVER

INFORMÁCIE O PRODUKTE:

 • úver je určený pre podnikateľov, začínajúcich podnikateľov a právnické subjekty
 • výška úveru od 500 EUR do 6 500 EUR
 • splatnosť 12 až do 60 mesiacov
 • bez poplatku za poskytnutie
 • individuálny prístup ku klientovi na obchodnom mieste spoločnosti
 • možnosť predčasného splatenia úveru

 

POTREBNÉ DOKLADY:

 • živnostenský list, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenia na podnikanie
 • OP žiadateľa
 • OP osôb, ktoré sú oprávnené kontať za spoločnosť (konatelia podľa výpisu z OR)
 • výpis bankového účtu
 • daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie vrátane príloh
 • doklady preukazujúce príjem za posledné 3 mesiace (napr. faktúry, príjmové doklady a pod.)
 • ostatné doklady pre účely predloženia žiadosti (ak je potrebné)
 • občiansky preukaz
  výpis z bankového účtu
  kópia pracovnej zmluvy
  výplatná páska za posledné 3 odpracované mesiace
  dokumenty dokladujúce prípadné ďalšie príj

 

MÁTE ZÁUJEM? KONTAKTUJTE MA