Cezhraničný úver

Poskytujeme od 300 do 1500 €

 

MAĎARSKO, ČESKO

 • Žiadateľ musí mať trvalý pobyt na území SR, ale za prácou cestuje do Maďarska
 • Musí byť zamestnaný na trvalý pracovný pomer, dlhšie ako 6 mesiace
 • Zamestnávateľ v Maďarsku musí figurovať na našom zozname firiem
 • Bankový účet v € v slovenskej banke
 • Výpis z bankového účtu so mzdou za posledné 2 mesiace
 • Povinné doloženie kartičky – prihlásenie do zdravotnej poisťovne a na daňový úrad
 • Povinný spoludlžník zamestnaný v SR, môže byť aj starobný dôchodca

 

RAKÚSKO, NEMECKO

 • Žiadateľ musí mať trvalý pobyt na území SR, ale za prácou cestuje do Rakúska/Nemecka
 • Musí byť zamestnaný na trvalý pracovný pomer, dlhšie ako 3 mesiace
 • Výpis z bankového účtu so mzdou za posledné 2 mesiace
 • Bankový účet v € v slovenskej banke
 • Ak je žiadateľ ženatý/vydatá: manžel/ka vystupuje povinne ako spoludlžník
 • Kontaktný doklad trvalého pobytu klienta na Slovensku

 

Kontakt

kolesarovaproficredit@gmail.com

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM
KRIVÁ 18 / 1. posch. č.d. 115
040 01 Košice

O2 - 0944 399 009
TC - 0903 865 313
OR - 0907 959 526

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode