spotrebiteľský úver 

Je určený na riešenie nečakaných životných situácií a na vykrytie nečakaných výdavkov (napr. nedoplatok za energii, nákup spotrebnej elektroniky). Úver je určený klientom so stálym príjmom zo zamestnania (na SR aj v zahraničí) alebo dôchodcom (napr. výsluhový, starobný, vdovský a sirotský dôchodok).

 

CHARAKTERISTIKA:

 • výška úveru od 300 € do 3000 €
 • na dobu od 18 do 42 mesiacov
 • peniaze na účet

 

VÝHODY ÚVERU:

 • peniaze do 24 hodín na Váš účet
 • schválenie na počkanie
 • bez poplatkov za spracovanie
 • možnosť predčasného splatenia
 • možnosť poistenia úveru v MetLife Europe Limited - Prehľad poistného krytia
 •  

PODMIENKY PRE SCHVÁLENIE:

 • pravidelný mesačný príjem
 • vek žiadateľa o úver: min. od 18 do 75 rokov

 

POTREBNÉ DOKLADY:

 • občiansky preukaz
  výpis z bankového účtu
  kópia pracovnej zmluvy
  výplatná páska za posledné 3 odpracované mesiace
  dokumenty dokladujúce prípadné ďalšie príjmy
 • občiansky preukaz
 • výpis z bankového účtu
 • kópia pracovnej zmluvy (mzdový dekrét)
 • výplatná páska za posledné 3 odpracované mesiace
 • dokumenty dokladujúce prípadné ďalšie príjmy
 • Dôchodcovia - Rozhodnutie o dôchodku (Posledný doručený Výmer o dôchodku), potvrdenie z pošty alebo posledný výpis z účtu s výškou dôchodku

 

KOMU EŠTE POSKYTUJEME:

 • ženám na materskej dovolenke,  avšak príspevok nesmú poberať ako jediný príjem
 • osoba poberajúca invalidný dôchodok, alebo úrazovú rentu, avšak ho nesmú poberať ako jediný príjem
 • osoby poberajúce príspevok za opatrovanie dieťaťa, avšak ho nesmú poberať ako jediný príjem
 • Poskytujeme aj  SZČO ( úver na súkromné účely) ak vykonávajú podnik. činnosť viac ako 12 mesiacov a nemajú dlh na SP

PRÍKLAD:

 • MD + opatrovateľské, ID + zamestnaný na dohodu

 

AKO VEDĽAJŠÍ PRÍJEM AKCEPTUJEME:

 • príjem u zamestnaných na dohodu o vykonaní práce ( 50%)
 • príjem z prenájmu nehnuteľností

 

 

Kontakt

kolesarovaproficredit@gmail.com

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM
KRIVÁ 18 / 1. posch. č.d. 115
040 01 Košice

O2 - 0944 399 009
TC - 0903 865 313
OR - 0907 959 526

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode