BIZNIS ODMENA

Úver určený živnostníkom a podnikateľským subjektom, ktoré majú už svoju podnikateľskú minulosť a potrebujú na určitý, kratší čas finančné prostriedky na preklenutie nepredvídaných výdavkov, alebo na prefinancovanie svojich podnikateľských zámerov na Slovensku, Rakúsku a Nemecku, aj opatrovateľkám na živnosť v Rakúsku a Nemecku.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • výška úveru od 1000 € do 6000 €
 • na dobu 12 - 48 mesiacov
 • peniaze na účet

 

VÝHODY ÚVERU:
 • Možnosť predčasného splatenia
 • Bez poplatku za poskytnutie úveru
 • Deň splátky úveru na výber
 • K žiadosti o poskytnutie úveru nie je nutné dokladať podnikateľský zámer
 • Úroky z úveru sú daňovo uznateľný náklad

 

PODMIENKY PRE SCHVÁLENIE:

 • Minimálne ročná história na trhu
 • Minimálny obrat na úrovni 5 000 € a viac

 

POTREBNÉ DOKLADY:

 • OP žiadateľa
 • OP osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť - konatelia - podľa výpisu z OR SR
 • živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie/výpis z OR SR
 • výpisy z bankového účtu žiadateľa za 1 mesiac
 • Kompletné DP s prílohami + doklad o podaní DP
 
Možnosť predčasného splatenia
Bez poplatku za poskytnutie úveru
Deň splátky úveru na výber
K žiadosti o poskytnutie úveru nie je nutné dokladať podnikateľský zámer

Úroky z úveru sú daňovo uznateľný náklad

Kontakt

kolesarovaproficredit@gmail.com

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM
KRIVÁ 18 / 1. posch. č.d. 115
040 01 Košice

O2 - 0944 399 009
TC - 0903 865 313
OR - 0907 959 526

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode