BIZNIS štart

Úver určený živnostníkom a podnikateľským subjektom, ktoré v Slovenskej republike podávajú daňové priznanie a preferujú rýchle vybavenie úveru, alebo začínajúcim podnikateľom ako jediná možnosť podpory na prefinancovanie podnikania v ich začiatkoch.

 

CHARAKTERISTIKA:

 • výška úveru od 500 € do 1500 €
 • Aj pre začínajúcich podnikateľov
 • na dobu 12 - 24 mesiacov
 • peniaze na účet do 24 hodín

 

VÝHODY ÚVERU:

 • Možnosť predčasného splatenia
 • Bez poplatku za poskytnutie úveru
 • Deň splátky úveru na výber
 • K žiadosti o poskytnutie úveru nie je nutné dokladať podnikateľský zámer
 • Úroky z úveru sú daňovo uznateľný náklad
 •  

PODMIENKY PRE SCHVÁLENIE:

 • Preukázateľná história na trhu min 6 mesiacov

 

POTREBNÉ DOKLADY:

 • OP žiadateľa
 • OP osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť - konatelia - podľa výpisu z OR SR
 • živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie/výpis z OR SR
 • DP alebo výpisy z bankového účtu, resp. pokladničné uzávierky žiadateľa za posledné 3 mesiace (podľa typu Biznis úveru)

 

OP žiadateľa
OP osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť - konatelia - podľa výpisu z OR SR
živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie/výpis z OR SR
kompletné daňové priznanie spolu s prílohami za posledný rok
výpisy z bankového účtu žiadateľa za 1 mesiac
potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, ak je dlh voči tejto inštitúcii väčší ako 300 €

Kontakt

kolesarovaproficredit@gmail.com

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM
KRIVÁ 18 / 1. posch. č.d. 115
040 01 Košice

O2 - 0944 399 009
TC - 0903 865 313
OR - 0907 959 526

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode