1. posch. č.d. 115
Krivá 18
040 11 Košice
O2 - 0944 399 009
TC - 0903 865 313
OR - 0907 959 526
kolesarova@ssdfs.sk

Rozumná pôžička / požička na refinancovanie

Rozumná pôžička je určená na čokoľvek s možnosťou splácania, ktoré sa prispôsobí Vašim potrebám. 

Pôžička na refinancovanie Vám pomôže vyriešiť existujúce finančné záväzky tak, aby ste ich mohli splácať výhodnejšie podľa Vašich potrieb. Spojte si všetky pôžičky do jednej s výhodnou mesačnou splátoku. 

Spísanie žiadosti o poskytnutie pôžičky prebieha výlučne na obchodnom mieste spoločnosti. 

Schválené pôžičky sú vyplácané po podpísaní zmluvy bezhotovostným prevodom. 

 

CHARAKTERISTIKA:

 • výška úveru od 500 € do 8 000 €
 • na dobu od 12 do 60 mesiacov

 

VÝHODY ÚVERU:

 • bez poplatkov za poskytnutie
 • možnosť predčasného splatenia
 

PODMIENKY PRE POSÚDENIE ŽIADOSTI:

 • pravidelný mesačný príjem
 • vek žiadateľa o úver: min. od 18 do 74 rokov

 

POTREBNÉ DOKLADY:

 • občiansky preukaz
  výpis z bankového účtu
  kópia pracovnej zmluvy
  výplatná páska za posledné 3 odpracované mesiace
  dokumenty dokladujúce prípadné ďalšie príjmy
 • platný občiansky preukaz
 • vodičský preukaz, cestovný pas alebo preukaz poistenca zdravotného poistenia
 • výpis z účtu
 • Posledné 3 výplatné pásky alebo Potvrdenie o príjme vystavené zamestnávateľom
 • ďalšie doklady preukazujúce príjmy
 • aktuálne vyčíslenie zostatkovej sumy (v prípade refinancovania)

 

MÁTE ZÁUJEM? KONTAKTUJTE MA